Υπηρεσίες

 Η κάθε συνεδρία διαρκεί 50′ λεπτά.
Ειδικές τιμές για φοιτητές και ανέργους.

► Ατομική Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

► Ατομική Ψυχοθεραπεία Εφήβων

► Συμβουλευτική Ενηλίκων

► Συμβουλευτική Εφήβων

► Συμβουλευτική Γονέων

► Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού

► Αυτογνωσία - Ενδυνάμωση

► Κατ'οίκον επισκέψεις εντός Αττικής