“ Πρέπει να μάθεις ένα νέο τρόπο να σκέφτεσαι,
πριν κατακτήσεις ένα νέο τρόπο να είσαι.”

M.Williamson

Ψυχολόγος - Ειδ. Ψυχοθεραπεύτρια CBT

Γεωργία Φύτρου

Ο τρόπος εργασίας μου βασίζεται στην αλληλεπίδραση σκέψης-συναισθήματος-συμπεριφοράς.
Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, ο τρόπος που επεξεργαζόμαστε ένα γεγονός ή μια κατάσταση καθοδηγεί το συναίσθημα μας και κατ’επέκταση την συμπεριφορά μας. Η αλλαγή μπορεί να έρθει είτε τροποποιώντας τις πεποιθήσεις είτε αλλάζοντας την συμπεριφορά. Θεραπευτής και θεραπευόμενος δρούμε συνεργατικά και συμπληρωματικά προς την επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει.